人気ブログランキング | 話題のタグを見る

Camouflage Diacordin

It is prescribed with arterial hypotension predisposition, a tendency to bradycardia, AV block I degree, disturbance of intraventricular conduction. During treatment, it is not recommended to drink alcohol, engages in activities that require quick mental and physical reactions (including driving mechanical vehicles).

Arterial hypertension, prevention of angina and supraventricular arrhythmias (paroxysmal supraventricular tachycardia, atrial fibrillation, atrial flutter, extrasystole).

Diltiazem hydrochloride (a derivative of Diltiazem) is reported as an ingredient of Diacordin in the following countries:

Important Notice: The International Drugs.com database is in BETA release. This means it is still under development and may contain inaccuracies. It is a substitute for the expertise and judgment of your physician, pharmacist or other healthcare professional. It should not be construed to be appropriate or appropriate for you. Consult with your healthcare professional.

Always consult your healthcare provider to ensure the information provided.

Liek obsahuje liečivo diltiazemiumchlorid a používa na na prechádzanie záchvatom angíny pektoris a na ličné vysokého krvného tlaku.

Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva, ani u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu. I can not get enough of his užívaniu tohto lieku počas dojčenia. Ak je použitie lieku z medicínskeho hľadiska nevyhnutné, má sa zaviesť alternatívny spôsob výživy dieťaťa. Liek his neodporúča u detí a dospievajúcich do 18 rokov. U pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek sa má liek užívať s opatrnosťou. Pacientov s latentným alebo manifestným diabetom mellitus i nutné starostlivo sledovať kvôli zvýšeniu hladiny glukózy v krvi. Pacienti musia pred celkovou anestéziou informovať anesteziológa o užívaní lieku. Liek môže v spojení s anestetikom zosilňovať depresiu srdcovej kontraktility, konduktivity a automaticity ako aj vaskulárnej dilatácie. U pacientov užívajúcich liek sa môžu zosilniť kardiovaskulárne účinky intravenózneho bolusu iónovej RTG kontrastnej látky. Počas liečby his môže vyskytnúť zvýšená únava has Závraty (najmä na začiatku liečby) čo môže VIEST k nepriaznivému ovplyvneniu činností vyžadujúcich zloviceovljovjejovjejovljov počas liečby I nutné vyhýbať his konzumácii grapefruitov alebo produktov, ktoré ho obsahujú (džúsy has podobne). Počas liečby his môže vyskytnúť fotosenzitivita. Frekvencia výskytu je neznáma. Užívanie lieku môže byť spojené so zmenami nálad vrátane depresie. Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu. Počas liečby vysokého krvného tlaku its neodporúča konzumácia alkoholu. Liek obsahuje laktózu. Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Headache, dizziness, fatigue, arrhythmias, orthostatic hypotension, dyspeptic symptoms, allergic reactions.

Hypersensitivity, severe bradycardia, sinus node weakness syndrome, AV block II-III degree (except for patients with a pacemaker), WPW syndrome, arterial hypotension, acute and chronic (IIB-III stages) heart failure, severe impaired liver and kidney function, pregnancy, breast-feeding should be abandoned, children's age.

Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich do 18 rokov nebola stanovená. Preto its užívanie Diacordinu 120 delay u detí a dospievajúcich neodporúča.

Súbežná liečba alfa-antagonistami môže spôsobiť alebo zhoršiť hypotenziu. O kombinácii diltiazemu s alfa-antagonistom možno uvažovať len v prípade dôkladného monitorovania krvneho tlaku.

When used simultaneously with beta-blockers (including propranolol, atenolol, metoprolol, pindolol, sotalol), an additive cardio-depressant effect is possible along with an increase in the antianginal effect in most patients. Patients with a previous left ventricular dysfunction or conduction abnormalities have an increased risk of developing severe and threatening bradycardia.

Prevention of angina attacks (including Prinzmetal angina). Arterial hypertension. Prevention of supraventricular arrhythmias (paroxysmal supraventricular tachycardia, atrial fibrillation, atrial flutter, extrasystole).

It is used with caution in stage I AV block, intraventricular conduction disorders, in patients prone to arterial hypotension, chronic heart failure, myocardial infarction with left ventricular failure, ventricular tachycardia with expansion of the complex QRS, liver failure, renal failure, in elderly patients, in children.

After oral administration, diltiazem is almost completely absorbed from the digestive tract. It undergoes intensive metabolism during the "first pass" through the liver. Bioavailability is about 40%. Plasma concentration is variable.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se beho lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají christian životní prostředí.

Těhotenství a kojení: Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem nebo lékárénépne pření Přípravek DIACORDIN 240 SR nesmí podávat během těhotenství a kojení. Pokud je nezbytné podat přípravek DIACORDIN 240 SR kojící matce, je nutné kojence před zahájením léčby převést na náhradní výživu.

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Diacordin 240 SR nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každeho. Při užívání léčivé látky diltiazem (léčivá látka přípravku Diacordin 240 SR) mohou vyskytnut následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu): Časté (možnost výskytu u 1-10 pacientů ze 100): bolesti hlavy, závratě, pocity na zvracení, zácpa, průjem, sucho v ústech, kožní vyrážky, otoky kotníků nebo nohou, zvýšení jaterních testů, periferní edém (otok nohy, edem kotníku).

Jak přípravek DIACORDIN 240 SR vypadá a co obsahuje toto balení: Želatinové tobolky se žlutou vrchní částí a bílou spodní částí, obsahující bílý nebo tesěř bílý m. Velikost balení: 30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním.

After oral administration, diltiazem is almost completely absorbed from the digestive tract. It undergoes intensive metabolism during the "first pass" through the liver. Bioavailability is about 40%. Plasma concentration is variable.

With simultaneous use with sodium nitroprusside, a significant increase in effectiveness with controlled arterial hypotension is possible.

When taken orally, the initial dose is 60 mg 3 times / day or 90 mg 2 times / day. With insufficient effectiveness, the dose is increased to 180 mg 2 times / day. Prolonged forms are used 1-2 times / day, depending on the dose.


by jill7smith | 2019-12-05 15:48